Personopplysningspolitikk

 

For å kunne kjøpe produkter i nettbutikken, må kunden som et minimum informere og gi samtykke til behandling og lagring av følgende informasjon:

  • Name
  • Address
  • E-mail
  • Telefonnummer

Ovennevnte data lagres, med informasjon om hvilke varer du har kjøpt i 10 år for å oppfylle garantibetingelsene, hvoretter informasjonen blir slettet. Imidlertid, hvis du har opprettet en konto med CPP, vil din personlige informasjon og ordreinformasjon ikke bli slettet med mindre CPP ber om det.

Informasjon blir ikke avslørt eller solgt til en tredjepart med mindre dette gjøres i forbindelse med en omstilling eller et helt eller delvis salg av virksomheten. Eventuell avsløring i en slik situasjon vil være i samsvar med personopplysningsloven som til enhver tid gjelder.

Kunden har muligheten til å få innsikt i kundens CPP-registrerte data og kan innvende mot en registrering i henhold til reglene i dette i personopplysningsloven. Innvendinger i denne forbindelse er adressert til CPP.