Garanti

 

Vi tilbyr to års garanti i henhold til gjeldende lov. Se leverings- og salgsvilkårene for betingelsene angående mangler (par. 3) og produktansvar (par. 5). Hvis du ønsker å stille krav om garanti for produktet ditt, vennligst fyll ut kravskjemaet (lenke nedenfor) og send det til oss på info@classicpartspassion.com

Kravskjema