System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateExtensions.cs:line 126
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Media_cshtml.Execute() in D:\sites\ClassicPartsPassion.com-v2\release\Views\Partials\grid\editors\Media.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\sites\ClassicPartsPassion.com-v2\release\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Bærekraft

Det er viktig å ta vare på kloden vår, og vi ønsker å være aktive i å nå FNs verdensmål for bærekraftig utvikling. Spesielt mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon er et mål der vi kan bidra til løsningen ved å forbedre vår egen innsats. Se mer om FNs verdensmål på https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Hver dag blir det sendt millioner pakker. Bare i Danmark sender vi cirka 80 millioner pakker hvert år. Mengden emballasje for disse parsellene er enorm, og vi er derfor glade for å kunne støtte prosjektet om miljøvennlig emballasje. Se mer på https://miljoevenlig-pakning.dk/ (side på dansk)

Vi har stort fokus på å gjenbruke så mye emballasje som mulig. Når vi sender pakken din, har vi tenkt på emballasjen, slik at miljøet blir belastet så lite som mulig. Vi gjenbruker alt pakkematerialet vi mottar fra våre leverandører - både pappesker og fyllmateriale. Derfor kan varene dine pakkes i en fraktkasse som har blitt brukt tidligere.

TAKK for at du hjelper oss med å beskytte miljøet - sammen kan vi gjøre en forskjell.